Historik – och om www.feb.se

Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB). Vi har funnits på nätet sedan 90-talets mitt på www.feb.se.

Funktionshindrets historik hittar du här!

Du får ha överseende med att allt inte är på plats under en övergångsperiod – du kan alltid besöka vår gamla sida här som vi kommer att bevara som ”arkiv” över våra första år!

 

Medlem i Handikappförbunden

Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik

1987 Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) bildas den 4 oktober detta år.

1993 FN:s generalförsamling antar enhälligt Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna är av grundläggande betydelse för handikappolitiken i FN:s alla medlemsländer. www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html

Fortsätt läsa Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik

Organisation…

För närvarande har förbundet ca 3 100 aktiva medlemmar. Elöverkänsligas Riksförbund är ett av 40-talet förbund inom Handikappförbunden (fd HSO), med sammanlagt ca 400 000 medlemmar.

Vill du stödja vår verksamhet kan du göra detta genom att sätta in bidrag på vårt postgironummer. Vi tackar i så fall på förhand.

Länsföreningar     

En separat tabell med adressuppgifter, mm, för några av våra föreningar hittar du här!

Elöverkänsligas förening i Dalarnas län
(Elöverkänsligas förening i Gotlands län)
Elöverkänsligas förening i Gävleborgs län
Elöverkänsligas förening i Hallands län
Elöverkänsligas förening i Jämtlands län

Elöverkänsligas förening i Jönköpings län – egen hemsida
Elöverkänsligas förening i Kalmar län
Elöverkänsligas förening i Kronobergs län
Elöverkänsligas förening i Norrbottens län
Elöverkänsligas förening i Skåne län
Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Elöverkänsligas förening i Södermanlands Län – egen hemsida

Elöverkänsligas förening  i Värmlands län
Elöverkänsligas förening  i Västerbottens län
Elöverkänsligas förening i Västernorrlands län
Elöverkänsligas förening i Västmanlands län – egen hemsida
Elöverkänsligas förening i Västra Götaland
Elöverkänsligas förening i Uppsala län
Elöverkänsligas förening i Örebro län
Elöverkänsligas förening i Östergötland – egen hemsida

Lokalföreningar

Elöverkänsligas förening i Karlskoga/Degerfors
Elöverkänsligas förening i Kistinehamn/Storfors
Elöverkänsligas förening i Skellefteå
Elöverkänsligas förening i Norra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Södra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Västra Stor-Stockholm
Elöverkänsligas förening i Umeå

 

Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk

2007 bildades inom Elöverkänsligas Riksförbund ett nätverk för barnfamiljer där någon familjemedlem, barn eller vuxen, är elöverkänslig. Idag (2012) består nätverket av ca. 40 familjer.
Föräldranätverkets syfte är att:

  • knyta kontakter mellan familjer med likartade behov och intressen
  • ta fram informationsmaterial som specifikt belyser och berör behov inom nätverket.

Fortsätt läsa Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk

Mer om läns- och lokalföreningarna

Förening:
E-postadress, ev. hemsida: Postadress, ev. telefon:
(Gotland – vilande)
Blekinge län 0454-32 51 66
Dalarnas län eloverkansligas.forening.dalarna (at) gmail.com
Gävleborgs län 026-19 54 59
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län http://www.elkanslig.se/
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län http://www.febstockholm.se Elöverkänsligas förening i Stockholms län
Gillbergav. 108, 763 91 HALLSTAVIK
Stockholms län,
lokalföreningen i Norra Storstockholm
Stockholms län,
lokalföreningen i Södra Storstockholm
Stockholms län,
lokalföreningen i Västra Stor-Stockholm
Sörmlands län http://febd.se/
Värmlands län feb.varmland (at) gmail.com 054-53 35 53
Västerbottens län 090-19 82 82
Västerbottens län,
lokalföreningen i Skellefteå
skelleftea (at) feb.nu
Västerbottens län,
lokalföreningen i Umeå
Västernorrlands län
Västmanlands län febvastmanland (at) gmail.com
http://elkaenslig.se
Elöverkänsligas förening i Västmanlands län, Ullvigatan 29, 723 55 Västerås. tel: 021-22097
Västra Götalands län

elofvg (at) gmail.com

031-741 48 00
Örebro län
Östergötland http://efost.se/ 013-40425

När du blir medlem får du kontaktuppgifter till samtliga föreningar. För att nå kontakt med förening som valt att inte ha kontaktuppgifter ovan, vg kontakta vårt kansli.