”Mobilstrålning är farlig för barn”

En studie som gjorts i samarbete mellan Århus Universitet i Danmark och University of California i USA visar ett samband mellan mobilanvändning och huvudvärk. Över 52 000 danska barn har deltagit i studien, som publicerats i medicintidskriften Open Pediatric Medicine Journal. Läs mer i Aftonbladet
Läs hela huvudvärksstudien (PDF på engelska)

Nordiska strålskyddsorganisationer kräver sänkta gränsvärden

Gällande gränsvärden för mikrovågsstrålning, som mobilstrålning och wifi, behöver sänkas omgående. Regering, riksdag och ansvariga myndigheter måste agera omedelbart för att skydda människor. Det kräver flera nordiska strålskydds- och handikapporganisationer mot bakgrund av att de senaste årens forskning klarlagt att gällande gränsvärden är otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter. Läs hela pressmeddelandet på Strålskyddsstiftelsens hemsida

Debatt: Ökningen av psykisk ohälsa bland barn kan bero på mobilstrålning

Den explosionsartade ökningen av trådlös teknik gör att vi utsätts för allt mer mikrovågsstrålning. It-minister Anna-Karin Hatt vill göra svenska skolor ännu mer uppkopplade – men vårt mobila samhälle börjar få konsekvenser. Fler datorer ger mer strålning som i längden kan leda till sömnproblem, depressioner och ADHD… Läs mer på SVT Debatt

Debatt: Hög tid för konkreta förslag

Sverige beslutade 2008 att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fortfarande, efter fyra år, återstår två för konventionen centrala delar att genomföra.  Regeringen måste besluta sig om tillgänglighet och oberoende granskning, skriver Ingrid Burman, Handikappförbunden och Agneta Broberg, DO. Läs mer i Helsingborgs Dagblad