Yttrande över remissen: ”Remittering av betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26)”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund är positiva till att äldreregeln i sjukersättningen behålls (Förslag 9.7), vilket är viktigt för äldre med elöverkänslighet. De motsätter sig dock en återgång till tidigare sjukförsäkringsregler, som de…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Remittering av betänkandet En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26)”