Bli medlem

Elöverkänsligas Riksförbund har omkring 2 200 betalande medlemmar fördelade på 25 läns-/lokalföreningar runt om i landet. Som medlem får du Informationsmaterial Tidningen Ljusglimten, 4 nr/år Tips och råd om t ex åtgärder Stöd vid kontakter med myndigheter och sjukvård Ett rikstäckande kontaktnät Medlemsavgift 120 kr första året, därefter 220 kr/kalenderår. Stödmedlem (ej elöverkänslig) Stöd vårt arbete i en viktig hälso- och miljöfråga! Som stödmedlem får du tidningen Ljusglimten samt informationsmaterial. Avgiften är densamma som för ordinarie medlemmar. Familjemedlem Avgiften för familjemedlem är 50 kr/kalenderår (enbart ett ex av Ljusglimten per familj, oavsett antal medlemmar). Obs! ange … Fortsätt läsa Bli medlem