Beställning

Skicka ett meddelande eller kontakta kansliet.

Betalning görs till Pg 678445-8 eller Bg 788-2970. Eller Swisha 123 337 56 72. Betalningsmottagare Elöverkänsligas Riksförbund. Ange namn, adress och vad du beställer. Utlandsbetalning: IBAN SE98 9500 0099 6042 0678 4458, BIC NDEASESS


Bok - En annan värld- Av Christine Von Hedenberg

En annan värld

Christine Von Hedenberg (2017) 136 s. 

Pris: 109 kr + porto

Hur hanterar vi den nya digitala tekniken? Bidrar den till ökande ohälsa? Hur påverkas barnen, ständigt uppkopplade? Det är några av frågorna som ställs i den här boken. Den vill också peka på att många med oklara diagnoser, stressymtom eller sömnproblem skulle kunna må bättre genom att ändra sina digitala vanor. Vi måste bara börja prata om it-teknikens avigsidor, inte skjuta ansvaret för dem in i framtiden. Läs mer


Ett vackert fängelse

Ett vackert fängelse

Gunilla Ladberg (2008) 67 s.

Pris: 30 kr + porto

I Sverige lever 500-600 s.k. elflyktingar. Detta är deras egen berättelse, på ett gripande sätt skildrad av Gunilla Ladberg, psykologutbildad och fil dr i pedagogik.

Författaren vill öppna våra ögon för vad som händer dessa människor just nu.


Om elöverkänslighet

Om elöverkänslighet

Nedsatt pris!

Hélène Aastrup-Samuels, 2005, 84 s.

Pris: Endast porto 55 kr

Utgiven av Elöverkänsligas Riksförbund med stöd av Allmänna arvsfonden och Cancer & Allergifonden. En faktaspäckad, men lättläst bok om rehabilitering, forskning, elsanering med mera.


Mobiltelefonins Hälsorisker

Mobiltelefonins hälsorisker

Mona Nilsson, 2010, 299 s.

Pris: 90 kr + porto

Genom sitt flitiga och alltid lika uppdaterade skrivande och föreläsande, har Mona Nilsson gjort sig känd som Sveriges kanske allra skarpaste avslöjare av myndigheters och industriallierade forskares verklighetsförvanskning.


HET-projektets slutrapport

Ann-Marie Lidmark, 2008, 105 s.

Pris: 50 kr + porto

Boken omfattar en stor kartläggning av 1 000 medlemmar från vardera Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund vilken statistiskt bearbetats av SFI. Detta har gjorts via samtal, seminarier, brev och enkäter, som redovisas i olika underlagsrapporter.

Läs mer och ladda ner slutrapporten här >>


Mitt liv som elöverkänslig

Anders Josén

Pris: 160 kr + porto

Den här boken ger en inblick i hur en elöverkänslig människas liv kan bli. Till exempel hur bokens författare, Anders Josén, född 1985, var tvungen att bo i tält i åratal, i en kåta tidvis, en vinter i ett ruckel när det var 30 minusgrader och en annan vinter var tvungen att fly till Indien och sova på stranden. Oavsett om du själv är drabbad av åkomman eller inte, så är det en intressant, informativ, ibland spännande, ibland rolig och helt sanningsenlig självbiografi.


Tål du el - Clas Tegenfeldt

Tål du el?

Gratis e-bok

Clas Tegenfeldt, 2001, 250 s.

En utredande faktabok om el och hälsa tillika en praktisk handbok för bättre elmiljö.

Läs på Google Books >>
Ladda ner som PDF >>Barrie Trower – om mikrovågsstrålning (DVD)

Pris: 30 kr + porto

Längd: 14 min

Barrie Trower intervjuas om hur mikrovågsstrålningen (från bland annat mobiltelefoni, WiFi m.m.) påverkar människors hälsa.

Marie Lidén frilansande regissör, fotograf, klippare och animatör, boende i Skottland har för Elöverkänsligas Riksförbunds räkning tillsammans med fotograf intervjuat Barrie. Filmen har bearbetats av bland andra Lärkan Hagström och Elöverkänsligas Riksförbund.


Svart på Vitt

Rigmor Granlund-Lind

John Lind

Pris: 100 kr + porto

”Svart på vitt.Röster och vittnesmål om elöverkänslighet” av Rigmor Granlund-Lind och John Lind består huvudsakligen av utdrag ur berättelser skrivna av personer som är elöverkänsliga. Boken bygger på en hearing om elöverkänslighet, som hölls i Stockholm år 2000 arrangerad av Rådet för arbetslivsforskning (RALF). Man hade 1997 fått i uppdrag av regeringen att redovisa och bedöma värdet av såväl svensk som internationell forskning om elöverkänslighet och hälsorisker med elektriska och magnetiska fält. Hearingen var ett led i detta och här fick de elöverkänsliga själva komma till tals. De som ville kunde också höra av sig skriftligt. Sedan var det meningen, att detta skulle publiceras i slutrapporten. Men så skedde aldrig. Officiellt skylldes på pengabrist. När så slutrapporten kom i december 2000, ägnades endast en sida åt inläggen från hearingen och de 415 breven.


Black on White

Download this book for free >>

What are the triggering factors of electrohypersensitivity? What are the symptoms? What provokes them? What is the role of chemicals?

Black on White is based on documents to the Council for Work Life Research in Sweden in March 2000 from more than 400 electro-hypersensitive people and from their relatives, doctors or engineers performing field reduction.

Here people explain what started their electro-hypersensitivity. They state the variety of factors giving symptoms. In the year 2000, symptoms were primarily caused by computers but to a large extent also by all electrical installations, fluorescent lights and low-energy lamps, cellular phones and base stations, radio, TV, cars, trains, airplanes, copiers and dental work such as removal of amalgam.

Among the symptoms skin problems top the list, followed by sensitivity to light, eye problems, problems with the heart and blood pressure, headaches, migraines, pain in joints and muscles, dizziness, concentration difficulties, nausea, memory disorders, endocrine reactions and many more. Other parts of the book are concerned with the role of chemicals, on the benefit of field reduction, on the “electrorefugees”, on the way health are institutions and political authorities deal with the problem.

The percentage of letterwriters with higher education was large – some of them were postgraduates and many were engineers – and they all had the ambition to describe their handicap in as much detail as possible for the benefit of future research.