Två danska psykologer, Eva Theilgaard Jacobsen och Susanne Bölling