Skönt att leva elfritt - Frida Antman säljer glass från frysboxen i f iskarboden.