ESC - Europeans for Safe Connections är en europeisk samarbetsorganisation där Elöverkänsligas Riksförbund ingår.