Omfattar begreppet elsanering endast fält i frekvensområdet 50 Hz eller omfattar det även högfrekvent strålning och magnetfält?

  • Inläggskategori:

Vi har växelström i ledningarna vilket innebär att spänningen växlar mellan att vara positiv och negativ. Strömmen kommer då att först gå åt ena hållet och sedan åt andra när…

Fortsätt läsaOmfattar begreppet elsanering endast fält i frekvensområdet 50 Hz eller omfattar det även högfrekvent strålning och magnetfält?