Hardell L et al EMF, microwaves, etc.

For an updated list, go here

1. Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours. Hardell L, Carlberg M. Int J Oncol. 2009 Jul;35(1):5-17.PMID: 19513546 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

2. Exposure to an 890-MHz mobile phone-like signal and serum levels of S100B and transthyretin in volunteers. Söderqvist F, Carlberg M, Hansson Mild K, Hardell L. Toxicol Lett. 2009 Aug 25;189(1):63-6. Epub 2009 May 7.PMID: 19427372 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

3. Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Pathophysiology. 2009 Aug;16(2-3):113-22. Epub 2009 Mar 5.PMID: 19268551 [PubMed – in process]Related articles

4. Increased concentrations of certain persistent organic pollutants in subjects with self-reported electromagnetic hypersensitivity–a pilot study. Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hardell K, Björnfoth H, van Bavel B, Lindström G. Electromagn Biol Med. 2008;27(2):197-203.PMID: 18568937 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

5. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Hardell L, Sage C. Biomed Pharmacother. 2008 Feb;62(2):104-9. Epub 2007 Dec 31. Review.PMID: 18242044 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

6. Ownership and use of wireless telephones: a population-based study of Swedish children aged 7-14 years. Söderqvist F, Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. BMC Public Health. 2007 Jun 11;7:105.PMID: 17561999 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articlesFree article

7. Use of cellular and cordless telephones and risk of testicular cancer. Hardell L, Carlberg M, Ohlson CG, Westberg H, Eriksson M, Hansson Mild K. Int J Androl. 2007 Apr;30(2):115-22. Epub 2006 Dec 20.PMID: 17209885 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

8. Tumour risk associated with use of cellular telephones or cordless desktop telephones. Hardell L, Mild KH, Carlberg M, Söderqvist F. World J Surg Oncol. 2006 Oct 11;4:74.PMID: 17034627 [PubMed]Related articlesFree article

9. Cellular and cordless telephone use and the association with brain tumors in different age groups. Hardell L, Mild KH, Carlberg M, Hallquist A. Arch Environ Health. 2004 Mar;59(3):132-7.PMID: 16121902 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

10. Use of cellular or cordless telephones and the risk for non-Hodgkin’s lymphoma. Hardell L, Eriksson M, Carlberg M, Sundström C, Mild KH. Int Arch Occup Environ Health. 2005 Sep;78(8):625-32. Epub 2005 Oct 12.PMID: 16001209 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

11. Use of cellular telephones and brain tumour risk in urban and rural areas. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Occup Environ Med. 2005 Jun;62(6):390-4.PMID: 15901886 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articlesFree article

12. Mobile telephones and cancer–a review of epidemiological evidence. Kundi M, Mild K, Hardell L, Mattsson MO. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2004 Sep-Oct;7(5):351-84. Review.PMID: 15371240 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

13. No association between the use of cellular or cordless telephones and salivary gland tumours. Hardell L, Hallquist A, Hansson Mild K, Carlberg M, Gertzén H, Schildt EB, Dahlqvist A. Occup Environ Med. 2004 Aug;61(8):675-9.PMID: 15258273 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articlesFree article

14. Further aspects on cellular and cordless telephones and brain tumours. Hardell L, Mild KH, Carlberg M. Int J Oncol. 2003 Feb;22(2):399-407.PMID: 12527940 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

15. [Magnetic fields in incubators as risk factors in artificial insemination?] Mild KH, Mattsson MO, Hardell L. Lakartidningen. 2002 Aug 22;99(34):3328. Swedish. No abstract available. PMID: 12362856 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

16. Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumours. Hardell L, Hallquist A, Mild KH, Carlberg M, Påhlson A, Lilja A. Eur J Cancer Prev. 2002 Aug;11(4):377-86.PMID: 12195165 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

17. Ionizing radiation, cellular telephones and the risk for brain tumours. Hardell L, Mild KH, Påhlson A, Hallquist A. Eur J Cancer Prev. 2001 Dec;10(6):523-9.PMID: 11916351 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

18. Re: Cellular telephones and cancer–a nationwide cohort study in Denmark. Hardell L, Mild KH. J Natl Cancer Inst. 2001 Jun 20;93(12):952-3. No abstract available. PMID: 11416122 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articlesFree article

19. Shrinkage of desmoid tumor with interferon alfa treatment: a case report. Hardell L, Breivald M, Hennerdal S, Fernberg JO, Strander H. Cytokines Cell Mol Ther. 2000 Sep;6(3):155-6.PMID: 11140885 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articles

20. Case-control study on radiology work, medical x-ray investigations, and use of cellular telephones as risk factors for brain tumors. Hardell L, Nasman A, Pahlson A, Hallquist A. MedGenMed. 2000 May 4;2(2):E2.PMID: 11104448 [PubMed – indexed for MEDLINE]Related articlesFree article

Gillberg: Basstationer för mobiltelefoni

Publicerings-
datum
Titel (Författare Björn Gillberg www.miljocentrum.se)
25 apr 2003 Hur man överklagar ett bygglov för en 3G-mast till länsstyrelsen (pdf)
25 apr 2003 Exempel på yttrande till byggnadsnämnd (pdf)
20 apr 2003 3G-referenser angående mikrovågors skadliga påverkan (pdf)
08 feb 2003 Skadestånd kan utkrävas för 3G-master (pdf)
25 jan 2003 3G-master är miljöfarlig verksamhet (pdf)
09 dec 2002 Allmänt om 3G (pdf)
09 dec 2002 Juridiska fakta om 3G (pdf)

E-fält från antenn -1

Elöverkänsligas Riksförbund   www.feb.se     

Hur man beräknar den elektriska fältstyrkan E (i Volt per meter) på olika avstånd ifrån en sändarantenn ( i det sk ”fjärrfältet”).

Indata:

Pt = 10 W, exempel på sändareffekt in på antennen, uttryckt i Watt

Gt = 10, exempel på antennförstärkning, anges i ggr eller ofta i ”dBi” (förstärkning rel. isotropisk antenn)

d = 300 m, exempel på avstånd till antennen i meter.

Formeln nedan avser fältstyrkan i V/m i antennens ”huvudstrålriktning”, i höjd med antennen.

matematisk formel för det elektriska fältet från en antenn

 

 

detta uttrycks ofta i dBµV/m:

som formeln ovan men i decibel mikrovolt per m 

 

 

Sambandet visas för avstånden:
d = 10,20…1000 m

Fältstyrkan på andra avstånd kan beräknas genom att extrapolera; på dubbla avståndet är E hälften, osv.

diagram över elektrisk fältstyrka på olika avstånd från antenn

Nedan, samma som diagrammet ovan, men med fältstyrkan i dBµV/m

diagram som ovan men i dB mikrovolt per m

 

Copyright © Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se 2003. Kopiering medges för privat bruk om sidorna återges i sin helhet.

Gilla läget?

Videofilmen (DVD) GILLA LÄGET?
Om att vara elöverkänslig
Läs infoblad med priser och med bilder från filmen här!
Regi och produktion: Hélène Aastrup-Samuels
Foto: Erik Strömdahl, Ulrika Östling, Hélène Aastrup-Samuels
Ljud: Hélène Aastrup-Samuels
Originalmusik: Micael Hermansen
Musikarrangemang: Örjan
Redigering: Stefan Dahlstöm
Ljudbearbetning: Vision&Sound
Producerad av EIRA FILM
med stöd av
Film Gävleborg
Gunvor Sandströms kulturfond
SVT Mellansverige
Reaktor Sydost
Mittuniversitetet, Inst för hälsovetenskap;
Inst för rehabiliteringsvetenskap
Elöverkänsligas Riksförbund

En dokumentärfilm om två unga kvinnor som drabbats av elöverkänslighet. Lisa läste företagsekonomi på Uppsala universitet och hade planer på att bli revisor, men har flyttat med man och barn till ett omodernt torp i Småland.  Linn är data och elektronikingenjör och bor med sin familj i en förort till Stockholm. När hon blir känslig för mobilstrålning, flyttar även hon ut på landet, men fortsätter att arbeta som ingenjör.

Filmen följer Lisa och Linn under tre år.  Den skildrar deras erfarenheter, hur de lever och blir bemötta och hur de, var för sig och på skilda sätt, förbättrar sina livsvillkor och sin hälsa.
Längd: 45 min

Distribution:  Elöverkänsligas Riksförbund, tel 08-712 90 65 och Eira Film, eirafilm@tyfonmail.se, tel 0650-741440

Elektromagnetiska fält och människan

Videofilmen

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
OCH MÄNNISKAN

Vi människor har levt här på jorden i hundratusentals år och vi har anpassats oss till vår miljö. Idag omger vi oss med elektriska apparater, datorer och annan elektronik. Vi har elledningar i gator och husväggar och i lyfter vi blicken mot hustaken ser vi ofta en skog av master.

Frågan är om den elmiljö vi har skapat kan påverka vår hälsa?

I filmen Elektromagnetiska fält och människan som producerats vid Göteborgs universitet, berättar tio svenska forskare om sitt arbete med dessa frågor och vilka svar de funnit. Forskarna är:
Dr Britt-Marie Svedenstål, Radioekologi, SLU,  Uppsala – Doc Olle Johansson, Neurovetenskap, K I, Stockholm – Doc Kjell Hansson Mild, Fysik, AI, Umeå – Fil dr Monica Sandström, Forskningsing, Icke-joniserande strålning, AI, Umeå – Dr Eugene Lyskow, Neurofysiologi, AI, Umeå – Doktorand Jonna Wilén, Radiofysik, AI, Umeå – Doc Ingrid Nordensson, Medicinsk genetik, AI, Umeå – Doc Yngve Hamnerius,  Elektro-magnetik, Chalmers – Forskningsing. Roger Wibom, Synergonomi, AI, Solna – Prof Per Arne Öckerman, Klinisk kemi,  läkare., Gbg – Prof Lars Rönnbäck, Neurologi, Göteborgs univ.

Manus, intervjuer: Hélène Aastrup-Samuels  Produktion, foto: Bo Harringer
Filmen är 65 minuter lång och består av tre delar med var sitt tema.

1: MAGNETFÄLT
Genom att utveckla mätmetoder och genom att undersöka  DNA och immunförsvar hos människor och djur som lever i förhöjda magnetfält kartlägger forskare de elektromagnetiska fältens roll i uppkomsten av bl a graviditetsstörningar och cancersjukdomar. I filmen beskrivs hur magnetfält uppstår och varierar, i den yttre miljön, i  bostäder och på olika arbetsplatser och det ges en bakgrund till den av svenska myndigheter rekommenderade försiktighetsprincipen vad gäller åtgärder mot förhöjda magnetfält.

2. ELÖVERKÄNSLIGHET
Två elöverkänsliga personer berättar om hur deras besvär började och vad de har gjort för att förbättra sin situation. Olika forskare visar hur elöverkänsligas reaktioner skiljer sig från friska individers bl a vad gäller nervsystem och hud. En läkare berättar om hur han behandlar elöverkänsliga och reflekterar över symptomens grundorsaker. De elöverkänsligas arbetsplatser måste åtgärdas, menar en arbetsgivare med stor erfarenhet av problemet och exempel på några elsanerade arbetsplatser visas.

 

 3. MIKROVÅGOR
Forskare redovisar äldre undersökningar av hälsoeffekter av mikrovågor från radar, radio- och tv-master.  Nu ökar användningen av mikrovågor framförallt för mobiltelefoni, men också i industrin och forskarna berättar om sina egna och andra forskares studier av de hälsorisker det kan medföra.

Filmen Elektromagnetiska fält och människan ger en översikt över dagens kunskaper om hälsorisker med de elektromagnetiska fält som numera normalt finns i vår omgivning och de förhöjda fält som finns på vissa arbetsplatser. Filmen vänder sig till företag, myndigheter, fackliga organisationer, skolor och andra som ska hantera dessa viktiga och svåra frågor. Filmen lämpar sig för kurser, studiecirklar och för var och en som på ett lättfattligt sätt vill söka mer kunskap om denna miljöfråga som  så ofta diskuteras i medierna.

 Filmen är producerad med stöd av Boverket, Cancer- och Allergifonden, Civilingenjörs- förbundet, Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, Svenska Industritjänste-mannaförbundet, Sv. Elektrikerförbundet, Statstjänstemannaförbundet, Tandvårdsskadeförbundet samt Tjänstemannaförbundet HTF.

 För information om filmen kontakta Hélène Aastrup-Samuels 08-640 1309.  Pris 288:- per kassett, inkl moms och porto.  Beställes från Göteborgs Univ, Enheten för medieteknik, Box 560,  405 30 Stockholm, tel: 031-7732109, fax: 0317732111, e-post: ywonne.englund@adm.gu.se