Mörkläggning: Elektronikens rättslösa offer

Gunni Nordström. Många människor som har blivit sjuka av arbete vid bildskärm har svårt att tåla mobiltelefoner. Men också andra, som aldrig lidit av elöverkänslighet, har fått samma slags symptom när de talar i mobiltelefon som bildskärmsanvändarna klagat över sedan slutet av 1970-talet. Var finns beröringspunkterna mellan bildskärmar och mobiltelefoner? Elektromagnetisk strålning och kemikalier är det svar som ligger närmast till hands.
I boken sätts fenomenet elöverkänslighet in i ett större sammanhang och kemikaliespåret granskas särskilt. Samtidigt skildras hur enskilda drabbade offras för att inte störa IT-samhällets utveckling. Mörkläggningen är en bok som reder ut vad forskarna hittills vet om vad vi i dagligt tal kallar elöverkänslighet.
Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, ISBN: 9189080416. (Kan beställas från FEB, medlemspris 80:- kr)

Litovitz TA et al EMF, microwave, etc

1:
Abstract

Microwave exposure induces Hsp70 and confers protection against hypoxia in chick embryos.
J Cell Biochem. 2002;86(3):490-6.
PMID: 12210755 [PubMed – indexed for MEDLINE]
2:
Abstract

Chronic electromagnetic field exposure decreases HSP70 levels and lowers cytoprotection.
J Cell Biochem. 2002;84(3):447-54.
PMID: 11813250 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
Abstract

Mechanical and electromagnetic induction of protection against oxidative stress.
Bioelectrochemistry. 2001 Jan;53(1):87-95.
PMID: 11206929 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Abstract

Electromagnetic field-induced protection of chick embryos against hypoxia exhibits characteristics of temporal sensing.
Bioelectrochemistry. 2000 Sep;52(1):17-21.
PMID: 11059572 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

Thresholds for electromagnetic field-induced hypoxia protection: evidence for a primary electric field effect.
Bioelectrochemistry. 2000 Sep;52(1):9-16.
PMID: 11059571 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Abstract

Short-term magnetic field exposures (60 Hz) induce protection against ultraviolet radiation damage.
Int J Radiat Biol. 1999 Dec;75(12):1541-9.
PMID: 10622260 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
Abstract

Is genetics the unrecognized confounding factor in bioelectromagnetics? Flock-dependence of field-induced anoxia protection in chick embryos.
Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):209-15.
PMID: 10228589 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

Dose-response of electromagnetic field-enhanced ornithine decarboxylase activity.
Bioelectrochem Bioenerg. 1999 Feb;48(1):193-9.
PMID: 10228587 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
Free Full Text

Myocardial protection conferred by electromagnetic fields.
Circulation. 1999 Feb 16;99(6):813-6.
PMID: 9989968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
Abstract

A simple experiment to study electromagnetic field effects: protection induced by short-term exposures to 60 Hz magnetic fields.
Bioelectromagnetics. 1998;19(8):498-500.
PMID: 9849920 [PubMed – indexed for MEDLINE]
11:
Abstract

The superposition of a temporally incoherent magnetic field inhibits 60 Hz-induced changes in the ODC activity of developing chick embryos.
Bioelectromagnetics. 1998;19(1):53-6.
PMID: 9453707 [PubMed – indexed for MEDLINE]
12:
Abstract

The effect of pulsed and sinusoidal magnetic fields on the morphology of developing chick embryos.
Bioelectromagnetics. 1997;18(6):431-8.
PMID: 9261540 [PubMed – indexed for MEDLINE]
13:
Abstract

Bioeffects induced by exposure to microwaves are mitigated by superposition of ELF noise.
Bioelectromagnetics. 1997;18(6):422-30.
PMID: 9261539 [PubMed – indexed for MEDLINE]
14:
Abstract

The role of temporal sensing in bioelectromagnetic effects.
Bioelectromagnetics. 1997;18(5):388-95.
PMID: 9209720 [PubMed – indexed for MEDLINE]
15:
Abstract

Role of modulation on the effect of microwaves on ornithine decarboxylase activity in L929 cells.
Bioelectromagnetics. 1997;18(2):132-41.
PMID: 9084864 [PubMed – indexed for MEDLINE]
16:
Abstract

Superimposing spatially coherent electromagnetic noise inhibits field-induced abnormalities in developing chick embryos.
Bioelectromagnetics. 1994;15(2):105-13.
PMID: 8024603 [PubMed – indexed for MEDLINE]
17:
Abstract

Temporally incoherent magnetic fields mitigate the response of biological systems to temporally coherent magnetic fields.
Bioelectromagnetics. 1994;15(5):399-409.
PMID: 7802708 [PubMed – indexed for MEDLINE]
18:
Abstract

Determination of the induced ELF electric field distribution in a two layer in vitro system simulating biological cells in nutrient solution.
Bioelectromagnetics. 1993;14(1):29-39.
PMID: 8442780 [PubMed – indexed for MEDLINE]
19:
Abstract

The role of coherence time in the effect of microwaves on ornithine decarboxylase activity.
Bioelectromagnetics. 1993;14(5):395-403.
PMID: 8285913 [PubMed – indexed for MEDLINE]
20:
Abstract

ELF in vitro exposure systems for inducing uniform electric and magnetic fields in cell culture media.
Bioelectromagnetics. 1992;13(3):183-98.
PMID: 1590818 [PubMed – indexed for MEDLINE]
21:
Abstract

Dose-response implications of the transient nature of electromagnetic-field-induced bioeffects: theoretical hypotheses and predictions.
Bioelectromagnetics. 1992;Suppl 1:237-46. Review.
PMID: 1285718 [PubMed – indexed for MEDLINE]
22:
Abstract

On the mechanism of dielectric relaxation in aqueous DNA solutions.
Biopolymers. 1991 Sep;31(10):1171-80.
PMID: 1790296 [PubMed – indexed for MEDLINE]
23:
Abstract

Effect of coherence time of the applied magnetic field on ornithine decarboxylase activity.
Biochem Biophys Res Commun. 1991 Aug 15;178(3):862-5.
PMID: 1872866 [PubMed – indexed for MEDLINE]
24:
Abstract

Amplitude windows and transiently augmented transcription from exposure to electromagnetic fields.
Bioelectromagnetics. 1990;11(4):297-312.
PMID: 2285415 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Lai H et al, EMF, DNA, etc

1:
No Abstract

Comment on ”Radial arm maze performance of rats following repeated low level microwave radiation exposure”.
Bioelectromagnetics. 2005 Feb;26(2):81. No abstract available.
PMID: 15672375 [PubMed – indexed for MEDLINE]
2:
Abstract

Interaction of microwaves and a temporally incoherent magnetic field on spatial learning in the rat.
Physiol Behav. 2004 Oct 15;82(5):785-9.
PMID: 15451642 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
Free in PMC

Magnetic-field-induced DNA strand breaks in brain cells of the rat.
Environ Health Perspect. 2004 May;112(6):687-94.
PMID: 15121512 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Abstract

Acute exposure to pulsed 2450-MHz microwaves affects water-maze performance of rats.
Bioelectromagnetics. 2000 Jan;21(1):52-6.
PMID: 10615092 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

60 Hz magnetic fields and central cholinergic activity: effects of exposure intensity and duration.
Bioelectromagnetics. 1999;20(5):284-9.
PMID: 10407513 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Abstract

Intracerebroventricular injection of mu- and delta-opiate receptor antagonists block 60 Hz magnetic field-induced decreases in cholinergic activity in the frontal cortex and hippocampus of the rat.
Bioelectromagnetics. 1998;19(7):432-7.
PMID: 9771587 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
Abstract

60 Hz magnetic field exposure induces DNA crosslinks in rat brain cells.
Mutat Res. 1998 May 25;400(1-2):313-20.
PMID: 9685689 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

Acute exposure to a 60 Hz magnetic field affects rats’ water-maze performance.
Bioelectromagnetics. 1998;19(2):117-22.
PMID: 9492169 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
Abstract

Melatonin and N-tert-butyl-alpha-phenylnitrone block 60-Hz magnetic field-induced DNA single and double strand breaks in rat brain cells.
J Pineal Res. 1997 Apr;22(3):152-62.
PMID: 9213269 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
Abstract

Melatonin and a spin-trap compound block radiofrequency electromagnetic radiation-induced DNA strand breaks in rat brain cells.
Bioelectromagnetics. 1997;18(6):446-54.
PMID: 9261542 [PubMed – indexed for MEDLINE]
11:
Abstract

Acute exposure to a 60 Hz magnetic field increases DNA strand breaks in rat brain cells.
Bioelectromagnetics. 1997;18(2):156-65.
PMID: 9084866 [PubMed – indexed for MEDLINE]
12:
Abstract

Intraseptal microinjection of beta-funaltrexamine blocked a microwave-induced decrease of hippocampal cholinergic activity in the rat.
Pharmacol Biochem Behav. 1996 Mar;53(3):613-6.
PMID: 8866962 [PubMed – indexed for MEDLINE]
13:
Abstract

Spatial learning deficit in the rat after exposure to a 60 Hz magnetic field.
Bioelectromagnetics. 1996;17(6):494-6.
PMID: 8986367 [PubMed – indexed for MEDLINE]
14:
Abstract

Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain cells.
Bioelectromagnetics. 1995;16(3):207-10.
PMID: 7677797 [PubMed – indexed for MEDLINE]
15:
Abstract

Microwave irradiation affects radial-arm maze performance in the rat.
Bioelectromagnetics. 1994;15(2):95-104.
PMID: 8024608 [PubMed – indexed for MEDLINE]
16:
Abstract

Effects of a 60 Hz magnetic field on central cholinergic systems of the rat.
Bioelectromagnetics. 1993;14(1):5-15.
PMID: 8442782 [PubMed – indexed for MEDLINE]
17:
Abstract

Research on the neurological effects of nonionizing radiation at the University of Washington.
Bioelectromagnetics. 1992;13(6):513-26.
PMID: 1482415 [PubMed – indexed for MEDLINE]
18:
Abstract

Opioid receptor subtypes that mediate a microwave-induced decrease in central cholinergic activity in the rat.
Bioelectromagnetics. 1992;13(3):237-46.
PMID: 1317177 [PubMed – indexed for MEDLINE]
19:
Abstract

Single vs. repeated microwave exposure: effects on benzodiazepine receptors in the brain of the rat.
Bioelectromagnetics. 1992;13(1):57-66.
PMID: 1312845 [PubMed – indexed for MEDLINE]
20:
Abstract

Naltrexone pretreatment blocks microwave-induced changes in central cholinergic receptors.
Bioelectromagnetics. 1991;12(1):27-33.
PMID: 2012619 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 

21:
Abstract

Use of NMR and MRI to study water relations in foods.
Adv Exp Med Biol. 1991;302:405-52. Review.
PMID: 1746343 [PubMed – indexed for MEDLINE]
22:
Abstract

Corticotropin-releasing factor antagonist blocks microwave-induced decreases in high-affinity choline uptake in the rat brain.
Brain Res Bull. 1990 Oct;25(4):609-12.
PMID: 2271963 [PubMed – indexed for MEDLINE]
23:
Abstract

Low-level microwave irradiation and central cholinergic systems.
Pharmacol Biochem Behav. 1989 May;33(1):131-8.
PMID: 2675124 [PubMed – indexed for MEDLINE]
24:
Abstract

Low-level microwave irradiation and central cholinergic activity: a dose-response study.
Bioelectromagnetics. 1989;10(2):203-8.
PMID: 2712849 [PubMed – indexed for MEDLINE]
25:
Abstract

Acute low-level microwave exposure and central cholinergic activity: studies on irradiation parameters.
Bioelectromagnetics. 1988;9(4):355-62.
PMID: 3190763 [PubMed – indexed for MEDLINE]
26:
Abstract

Effects of low-level microwave irradiation on hippocampal and frontal cortical choline uptake are classically conditionable.
Pharmacol Biochem Behav. 1987 Aug;27(4):635-9.
PMID: 3659088 [PubMed – indexed for MEDLINE]
27:
Abstract

Low-level microwave irradiations affect central cholinergic activity in the rat.
J Neurochem. 1987 Jan;48(1):40-5.
PMID: 3794708 [PubMed – indexed for MEDLINE]
28:
Abstract

Low-level microwave irradiation attenuates naloxone-induced withdrawal syndrome in morphine-dependent rats.
Pharmacol Biochem Behav. 1986 Jan;24(1):151-3.
PMID: 3945661 [PubMed – indexed for MEDLINE]
29:
Abstract

Effects of low-level microwave irradiation on amphetamine hyperthermia are blockable by naloxone and classically conditionable.
Psychopharmacology (Berl). 1986;88(3):354-61.
PMID: 3083456 [PubMed – indexed for MEDLINE]
30:
Abstract

Specific absorption rate in rats exposed to 2,450-MHz microwaves under seven exposure conditions.
Bioelectromagnetics. 1985;6(1):73-88.
PMID: 3977970 [PubMed – indexed for MEDLINE]
31:
Abstract

Ethanol-induced hypothermia and ethanol consumption in the rat are affected by low-level microwave irradiation.
Bioelectromagnetics. 1984;5(2):213-20.
PMID: 6732877 [PubMed – indexed for MEDLINE]
32:
Abstract

Effects of acute low-level microwaves on pentobarbital-induced hypothermia depend on exposure orientation.
Bioelectromagnetics. 1984;5(2):203-11.
PMID: 6732876 [PubMed – indexed for MEDLINE]
33:
Abstract

Psychoactive-drug response is affected by acute low-level microwave irradiation.
Bioelectromagnetics. 1983;4(3):205-14.
PMID: 6626272 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Johansson O et al, EMF, skin, etc

1:
Free in PMC

Sensitivity to mobile phone base station signals.
Environ Health Perspect. 2008 Feb;116(2):A63-4; author reply A64-5. No abstract available.
PMID: 18288297 [PubMed – indexed for MEDLINE]
2:
Abstract

Personal digital assistant (PDA) cell phone units produce elevated extremely-low frequency electromagnetic field emissions.
Bioelectromagnetics. 2007 Jul;28(5):386-92.
PMID: 17357117 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
Abstract

Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment.
Electromagn Biol Med. 2006;25(4):245-58. Review.
PMID: 17178584 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Free Full Text

Light and electron microscopic study of the thyroid gland in rats exposed to power-frequency electromagnetic fields.
J Exp Biol. 2006 Sep;209(Pt 17):3322-8.
PMID: 16916968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

Increased nerve growth factor and its receptors in atopic dermatitis: an immunohistochemical study.
Arch Dermatol Res. 2006 Jun;298(1):31-7. Epub 2006 Apr 4.
PMID: 16586073 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Abstract

The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine- and peptide-containing cells in rats: an immunohistochemical and morphometrical study.
Environ Res. 2005 Nov;99(3):369-77.
PMID: 16307979 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
Abstract

Histological characteristics of cutaneous and thyroid mast cell populations in male rats exposed to power-frequency electromagnetic fields.
Int J Radiat Biol. 2005 Jul;81(7):491-9.
PMID: 16263652 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

EFNS guidelines on the use of skin biopsy in the diagnosis of peripheral neuropathy.
Eur J Neurol. 2005 Oct;12(10):747-58.
PMID: 16190912 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
No Abstract

1997–A curious year in Sweden.
Eur J Cancer Prev. 2004 Dec;13(6):535-8. No abstract available.
PMID: 15548949 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
Abstract

Malignant melanoma of the skin – not a sunshine story!
Med Sci Monit. 2004 Jul;10(7):CR336-40. Epub 2004 Jun 29.
PMID: 15232509 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Hocking et al, EMF, etc

1:
Abstract

Guidance note: risk management of workers with medical electronic devices and metallic implants in electromagnetic fields.
Int J Occup Saf Ergon. 2008;14(2):217-22.
PMID: 18534156 [PubMed – in process]
2:
No Abstract

Japanese mobile phone study.
Br J Cancer. 2008 Jun 3;98(11):1879. Epub 2008 May 27. No abstract available.
PMID: 18506192 [PubMed – indexed for MEDLINE]
3:
No Abstract

Extremely low-frequency magnetic fields and fertility in welders.
Occup Med (Lond). 2007 May;57(3):225; author reply 225-6. No abstract available.
PMID: 17468124 [PubMed – indexed for MEDLINE]
4:
Free Full Text

Advances in childhood leukaemia.
Med J Aust. 2005 Apr 4;182(7):364-5; author reply 365. No abstract available.
PMID: 15804230 [PubMed – indexed for MEDLINE]
5:
Abstract

Decreased survival for childhood leukemia in proximity to television towers.
Arch Environ Health. 2003 Sep;58(9):560-4.
PMID: 15369273 [PubMed – indexed for MEDLINE]
6:
Free Full Text

Thyroiditis and inflammatory bowel disease associated with 50 Hz magnetic field exposure.
Occup Med (Lond). 2004 Sep;54(6):435. No abstract available.
PMID: 15358844 [PubMed – indexed for MEDLINE]
7:
No Abstract

Magnetic fields and leukemia.
N Engl J Med. 2004 Jul 1;351(1):102; author reply 102. No abstract available.
PMID: 15229317 [PubMed – indexed for MEDLINE]
8:
Abstract

Diseases of modern living: neurological changes associated with mobile phones and radiofrequency radiation in humans.
Neurosci Lett. 2004 May 6;361(1-3):13-6. Review.
PMID: 15135881 [PubMed – indexed for MEDLINE]
9:
No Abstract

Empty sella and exposure to radio-frequency fields.
J Trauma. 2003 May;54(5):1037-8. No abstract available.
PMID: 12777927 [PubMed – indexed for MEDLINE]
10:
No Abstract

Update on mobile phones and health.
Intern Med J. 2003 May-Jun;33(5-6):235-6. No abstract available.
PMID: 12752893 [PubMed – indexed for MEDLINE]
11:
Free Full Text

Neurological effects of radiofrequency radiation.
Occup Med (Lond). 2003 Mar;53(2):123-7. Review.
PMID: 12637597 [PubMed – indexed for MEDLINE]
12:
Free Full Text

Neurological abnormalities associated with CDMA exposure.
Occup Med (Lond). 2001 Sep;51(6):410-3.
PMID: 11584121 [PubMed – indexed for MEDLINE]
13:
No Abstract

Radiofrequency radiation overexposure.
Aviat Space Environ Med. 2001 Jun;72(6):590-1. No abstract available.
PMID: 11396566 [PubMed – indexed for MEDLINE]
14:
Abstract

Management of radiofrequency radiation overexposures.
Aust Fam Physician. 2001 Apr;30(4):339-42.
PMID: 11355220 [PubMed – indexed for MEDLINE]
15:
Free Full Text

Microwave sickness: a reappraisal.
Occup Med (Lond). 2001 Feb;51(1):66-9.
PMID: 11235831 [PubMed – indexed for MEDLINE]
16:
Abstract

Neurological abnormalities associated with mobile phone use.
Occup Med (Lond). 2000 Jul;50(5):366-8.
PMID: 10975136 [PubMed – indexed for MEDLINE]
17:
No Abstract

TV towers and childhood leukaemia (continued)
Aust N Z J Public Health. 2000 Apr;24(2):216-7. No abstract available.
PMID: 10790947 [PubMed – indexed for MEDLINE]
18:
No Abstract

Childhood leukaemia and TV towers revisited.
Aust N Z J Public Health. 1999 Feb;23(1):104-5. No abstract available.
PMID: 10083700 [PubMed – indexed for MEDLINE]
19:
Free Full Text

Preliminary report: symptoms associated with mobile phone use.
Occup Med (Lond). 1998 Sep;48(6):357-60.
PMID: 10024730 [PubMed – indexed for MEDLINE]
20:
Free in PMC

Pulsed electromagnetic fields and cancer.
Occup Environ Med. 1998 Apr;55(4):288. No abstract available.
PMID: 9624286 [PubMed – indexed for MEDLINE]
21:
Free in PMC

Effects of acute exposure to ultrahigh radiofrequency radiation on three antenna engineers.
Occup Environ Med. 1998 Feb;55(2):144. No abstract available.
PMID: 9614403 [PubMed – indexed for MEDLINE]
22:
Free Full Text

Re: ”Cancer incidence near radio and television transmitters in Great Britain. I. Sutton Coldfield transmitter. II. All high power transmitters”.
Am J Epidemiol. 1998 Jan 1;147(1):90-1. No abstract available.
PMID: 9440406 [PubMed – indexed for MEDLINE]
23:
Free Full Text

Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers.
Med J Aust. 1996 Dec 2-16;165(11-12):601-5. Erratum in: Med J Aust 1997 Jan 20;166(2):80.
PMID: 8985435 [PubMed – indexed for MEDLINE]
24:
No Abstract

Re: ”Miscarriages among female physical therapists who report using radio- and microwave-frequency electromagnetic radiation”.
Am J Epidemiol. 1995 Feb 1;141(3):273-4. No abstract available.
PMID: 7840101 [PubMed – indexed for MEDLINE]
25:
No Abstract

Radiofrequency electric shock and burn.
Med J Aust. 1994 Dec 5-19;161(11-12):683-5. No abstract available.
PMID: 7830637 [PubMed – indexed for MEDLINE]
26:
No Abstract

Non ionising electromagnetic radiation.
Aust Fam Physician. 1994 Jul;23(7):1388-9. No abstract available.
PMID: 8060291 [PubMed – indexed for MEDLINE]
27:
No Abstract

Mediastinal fibrosis and radiofrequency radiation.
Respiration. 1993;60(4):256. No abstract available.
PMID: 8265886 [PubMed – indexed for MEDLINE]
28:
Abstract

A chromosomal study of workers with long-term exposure to radio-frequency radiation.
Med J Aust. 1991 Sep 2;155(5):289-92.
PMID: 1895968 [PubMed – indexed for MEDLINE]
29:
Abstract

Implanted medical devices in workers exposed to radio-frequency radiation.
Scand J Work Environ Health. 1991 Feb;17(1):1-6. Review.
PMID: 2047801 [PubMed – indexed for MEDLINE]
30:
Abstract

Health aspects of radio-frequency radiation accidents. Part II: A proposed protocol for assessment of health effects in radio-frequency radiation accidents.
J Microw Power Electromagn Energy. 1988;23(2):75-80.
PMID: 3193339 [PubMed – indexed for MEDLINE]
31:
Abstract

Health aspects of radio-frequency radiation accidents. Part I: Assessment of health after a radio-frequency radiation accident.
J Microw Power Electromagn Energy. 1988;23(2):67-74.
PMID: 3193338 [PubMed – indexed for MEDLINE]