Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, rapport från en medlemsenkät 2005 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65