Du finner denna text under menyn Om > Integritetspolicy när du är inloggad. på Infokanalen.

Introduktion

Dataskyddsförordningen (”GDPR”) träder ikraft 25 maj 2018.

Enligt GDPR ska den som har sina personuppgifter registrerad i ett register få information om hur dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska kunna lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade personen begär det.

Elöverkänsligas Riksförbund (nedan kallat ”Riksförbundet”) behandlar
personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Riksförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Du kan alltid nå Riksförbundet genom att kontakta oss på nedanstående adress.

GDPR ställer vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade. Denna information följer nedan.

Vilka uppgifter om dig lagrar vi?

För dig som har ett konto i Infokanalen lagras följande uppgifter i webbplatsens databas:

  • Användarnamn
  • E-postadress
  • Eventuellt innehåll som du själv bidrar med i Infokanalen, t ex i form av inlägg, bilder, kommentarer, m.m.
  • Eventuellt för- och efternamn som du kan ange i din profil

Varför behöver vi lagra dina personuppgifter?

För att kunna hindra obehöriga från att läsa den information som finns i Infokanalen är webbplatsen lösenordsskyddad. För att logga in behövs ett konto som består av ett användarnamn och ett lösenord.

Vi sparar även din e-postadress så att du enkelt kan begära ett nytt lösenord om du glömmer bort det. Vi skickar ibland ut viktig information eller nyheter till din e-postadress. Du kan dock närsomhelst kontakta oss för att sluta få sådana utskick.

Hantering av dina personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med att du anmälde intresse för att ha en konto på Infokanalen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifterna.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har ett konto på Infokanalen.

De personuppgifter vi har delas inte med någon utanför Elöverkänsligas Riksförbund, såvida inte en situation uppstår då vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna text.

Teknik och säkerhet

Infokanalen är en webbplats som bygger på innehållshanteringssystemet WordPress. Från och med version 4.9.6 har WordPress uppdaterats för att inkludera funktioner som hjälper besökare av webbplatsen att förstå vilka rättigheter denne har med avseende på hantering av personuppgifter. Bland annat kan du som användare enklare be att få ut de uppgifter som finns lagrade om dig. Du kan också be att få alla uppgifter borttagna.

För att se till att dina uppgifter och annat innehåll som finns i Infokanalen inte ska hamna i fel händer har vi vidtagit ett antal åtgärder för att göra sidan så säker som möjligt. Vi har skydd mot intrång, extra brandvägg, blockering av misstänkta ip-adresser m.m.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Du når vårt dataskyddsombud enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna text.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller behöver hjälp med någon åtgärd avseende dina personuppgifter.
Du når Riksförbundet enligt kontaktuppgifterna längst ner i denna text.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddmyndigheten.

Våra kontaktuppgifter:

Elöverkänsligas Riksförbund

org.nr 812400-9484

Blåsutvägen 53
121 36 Johanneshov

Telefon: 08-712 90 65