Från vänster: Lennart Hardell (universitetssjukhuset i Örebro), David Carpenter (Albany University School of Public Health) och Igor Belyaev (Stockholms Universitet).

Från vänster: Lennart Hardell (universitetssjukhuset i Örebro), David Carpenter (Albany University School of Public Health) och Igor Belyaev (Stockholms Universitet). Foto: ARTAC.