Ingrid Burman och Susanne Nyström skriver "Låt även deltidssjukskrivna engagera sig ideellt.