Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Öppet brev till Anders Ygeman angående ”ryska nättroll” och den växande oron kring riskerna med 5G

    Till Anders Ygeman 2020-01-16 5G – ett hot mot människors hälsa, liv och allt levande på vår jord Med anledning av dina uttalanden om 5G och ryska nättroll, måste vi upplysa dig om att det finns en stark växande kritik … Continue reading →

  • Ökad tillströmning av nya medlemmar

    Elöverkänsligas Riksförbund ser under 2019 en ökad tillströmning av nya medlemmar. En ökad medvetenhet hos allmänheten i kombination med den kraftiga utbyggnaden av trådlös teknik som nu sker samt ökad aktivitet och informationsspridning i sociala medier och på gator och … Continue reading →

  • Överklagan till Förvaltningsrätten rörande Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017

    Folkhälsomyndigheten ger en falsk bild av riskerna med strålningen från trådlös teknik. Trots omfattande varningar från hundratals forskare så förnekar man hälsorisker. Man har anlitat jäviga forskare för att skriva det kapitel i miljöhälsorapporten som handlar om elektromagnetiska fält. Elöverkänsligas … Continue reading →