Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Sjabbel skapade myt om elöverkänslighet

    I en studie av forskaren James Rubin från 2006 begicks allvarliga fel som ledde till felaktiga slutsatser och en myt. Studien borde aldrig ha publicerats.

  • Fasta telenätet i retur?

    Telia visar tecken på att backa från beslutet att riva det fasta telenätet. Nu hoppas Elöverkänsligas Riksförbund att PTS och regeringen agerar snabbt så att Telia verkligen skrotar nedläggningsplanerna och återuppbygger nätet där det rivits. I ryggen har vi 22 … Continue reading →

  • Anders Ahlbom bör avgå ur FAS

    Professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, KI, har på grund av jäv entledigats både från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s vetenskapliga råd. Han sitter dock kvar i expertgruppen för hälsofrågor relaterade till elektromagnetiska fält, EMF, inom Forskningsrådet för arbetsliv … Continue reading →