Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Fasa ut Ahlbom ur FAS

    Professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, KI, har på grund av jäv entledigats både från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s vetenskapliga råd. Han sitter dock kvar i expertgruppen för hälsofrågor relaterade till elektromagnetiska fält, EMF, inom Forskningsrådet för arbetsliv … Continue reading →

  • Professor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning

    Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. … Continue reading →

  • Professor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning

    Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande iStrålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad frånuppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fältLäs … Continue reading →