Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • SSM: Misstanke om intressekonflikt utreds

    WHO:s cancerforskningsorgan har på grund av en intressekonflikt entledigat Anders Ahlbom, ordförande i ett av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, från en arbetsgrupp. Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar Anders Ahlboms uppdrag i myndighetens vetenskapliga råd. Läs hela meddelandet … Continue reading →

  • Utanförskap och otrygghet när fasta telenätet rivs

    På morgonen, torsdag den 28 april förhör Konstitutionsutskottet IT- och regionminister Anna-Karin Hatt och fd infrastrukturminister Åsa Torstensson. Det handlar om regeringens agerande för att alla ska kunna få tillgång till telefon i enlighet med svensk lag och EU-direktiv. I … Continue reading →

  • Ingen telefon eller E-tjänst utan kabel

    Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att lämna förslag på framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet.– Tyvärr så har vi fortfarande människor som står utanför och det behöver vi ändra på, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. En fast … Continue reading →