Här finns våra pressmeddelanden. Klicka på en av länkarna för att visa hela texten.


  • Framtid utan telefon?

    Nedmonteringen av det fasta telenätet har redan påbörjats. Inom fem år kan 50 000 hushåll ha blivit av med sin fasta telefon. För svårt elöverkänsliga finns inget alternativ till fast telefon eftersom den trådlösa tekniken ger svåra hälsoproblem.Elöverkänsligas Riksförbund har … Continue reading →

  • Utanförskap utan lina!

    Nästan 14 000 underskrifter har redan lämnats in till regeringen, men de ansvariga vill inte agera – vi fortsätter namninsamlingen: ”Stoppa nedläggningen av det fasta telenätet” TeliaSonera vill avveckla det fasta telenätet. Demonteringen har redan börjat på några ställen i … Continue reading →

  • Kapa inte vår livlina!

    Över 13 000 personer har skrivit under uppropet: ”Stoppa nedläggningen av det fasta telenätet” Idag kl. 16.00 överlämnas namninsamlingslistorna till näringsdepartementet. Henrik Hansson, politiskt sakkunnig hos kommunikationsminister Åsa Torstensson tar emot en delegation från Elöverkänsligas Riksförbund.