Susanne Harrysson, projektansvarig på Telia, tar emot namnlistor från Arni Ingvarsson.