Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för personer med EHS/elöverkänslighet, d.v.s. personer som har skadats av mikrovågor, elektriska, magnetiska och/eller elektromagnetiska fält.

Riksförbundets målområden:

Tillgänglighet
Medlemmarna möts av ett tillgängligt samhälle, har fungerande bostäder, tillgång till fungerande hälso-och sjukvård samt övrig service och verksamhet.

Stöd
Medlemmar erbjuds bästa möjliga stöd från förbundet och dess läns- och lokalföreningar.

Opinion och kunskap
Människor behöver inte skadas av elektromagnetiska fält om det finns kunskap om EHS. Förbundet ska påverka genom kontakter, information och opinionsbildning gentemot myndigheter och allmänhet.