Yttrande över remissen: Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén,SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund stöder förbättringar för landsbygdens utveckling men påpekar att trådlös teknikutbyggnad har negativ påverkan på personer med funktionsnedsättningar, särskilt elöverkänsliga. De kräver bevarande av det fasta telenätet tills fibernäten…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén,SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd