Problemet är att vi vet för lite om farorna. Det är vanligt att användare får huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Bland elöverkänsliga är det vanligt att påslagna mobiltelefoner ger kraftiga symptom. Ordföranden i australiensiska läkarförbundet anser att vi sitter på en ”tidsinställd bomb”. Det finns så pass många varningssignaler, att man bör vara försiktig.

Kan man få Alzheimers sjukdom av mobiltelefonen?

Den mest allvarliga varningssignalen kom från Svenska Dagbladet den 15 september 1999: ”Mobiltelefonens strålning kan göra att gifter lättare tränger in i hjärnan”. Den skyddsbarriär vi människor har (blod-hjärn-barriären) öppnar sig för gifter vid mycket låga nivåer av mikrovågor enligt tre Lundaforskare, Leif Salford, Arne Brun och Bertil Persson.

Skadorna på nervcellerna i hjärnan kan också leda till ett för tidigt åldrande och eventuellt sjukdomar som Parkinsons. ”Inflammerade hjärnceller kan dessutom indirekt kopplas till Alzheimers sjukdom” rapporterade tidningen. I England rapporterade Sunday Mirror intressant nog, året innan att British Telecom blivit stämda av en anställd som anser sig ha blivit senil vid 38 års ålder.

Om mikrovågor kan förorsaka för tidig demens eller Alzheimers sjukdom då är vi illa ute. Samhälle och sjukvård skulle kollapsa om en stor del av den produktiva befolkningen plötsligt skulle bli vårdkrävande dementa patienter istället för skattebetalande kreativa individer som driver samhället framåt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Mobiltelefoner