Avskärmande tyg/nät är tyg som innehåller tunn invävd tråd av någon metal, t ex silver. En baldakin är ett avskärmande tyg som går att hänga över en säng eller en annan plats där man vistas och vill minska strålningsnivån.

En baldakin kan hjälpa till att minska strålnivån. Viktigt för effektivaste skydd är att man även har något avskärmande material på golvet som gör att man får avskärmning i alla riktningar. På så vis kan man skapa en så kallad Faraday-bur som effektivare stänger ute strålning.

Denna typ av lösning bör vara temporär. Det kan kännas instängt att sova/leva innanför ett tyg. Och luftväxlingen kan även upplevas som sämre i en sådan baldakin. För resor eller annan tillfälligt vistelse i en sämre miljö upplever dock många elöverkänsliga en baldakin som användbar.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Avskärmning