Bergvärme sker via kollektorslangar av plast, därmed kan det inte vagabondera via slangarna.

Oftast har man ingen anledning att dra en elkabel till borrhålet och därmed är det inte anslutet alls till elsystemet (Såvida man inte med flit jordat foderrör samt hängt kopparlinor etc ned i brunnen).

Lite annorlunda är det med dricksvattenbrunnarna, där sänks oftast en pump ned i hålet, med metallhölje som givetvis är skyddsjordat samt att man har en vana att jorda foderröret där kabeln hänger ned i brunnen. Där brukar det vagabondera 10-100 mA.

De mest avancerade värmepumparna kan ha frekvensstyrda kompressorer. Cirkulationspumpar har alla och enligt EU-direktiv ska dessa vara energisnåla, det vill säga i praktiken frekvensstyrda eller pulsviddsmodulerade (PWM). Dessa energisparande tekniker ska undvikas av elöverkänsliga precis som LED- och lågenergilampor.

Vad gör man om man ändå vill/måste ha bergvärme? Värmepumpen inklusive cirkulationspumpar ska betraktas som en källa till högfrekventa störningar. Normalt kapslas källor in men det kan bli svårt med en värmepump. Men betrakta den ändå som inkapslad så alla elledningar till den och andra pumpar dras tillsammans till ett nätfilter och inga andra elledningar får dras i närheten av ”inkapslingen”. Pumpar och värmepumpen avskiljs elektriskt från husets rörsystem med korta plaströr. Varje jordad apparat som cirkulationspump, kompressor och värmepaket för tillsatsvärme isoleras elektriskt från varandra med plaströr för att undvika multipla jordpunkter som skapar jordslingor. Det är mycket viktigt att undvika jordslingor när man ska hantera högfrekventa störningar.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Uppvärmning