Här samlar vi vanliga frågor & svar om EHS/elöverkänslighet samt om hur man minskar sin exponering för strålning i vardagen. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Allmänt om strålning

Hur stor skillnad är det på strålningens styrka i staden och på landet?

Den sammanlagda strålningen från alla sändare mitt i en storstad är tio gånger starkare än i förorterna. Ger man sig ut i den närliggande landsbygden sjunker strålningen tio gånger jämfört med förorten. Sedan kan strålningen sjunka ytterligare tio gånger i glesbygd. Totalt 1 000 gångers skillnad alltså. Alla jämförelser är ungefärliga genomsnitt och gäller inte om man råkar bo framför en mobilmast eller grannen har trådlös telefon. Är tusen gångers skillnad mycket eller lite? För att trådlösa system som radio, TV, mobiltelefoni och mobilt internet ska fungera problemfritt och bekvämt i alla lägen krävs en signalstyrka, det vill säga en styrka på strålningen, som ligger en miljon gånger över den naturliga bakgrundsstrålningen från solen. Fast bara på en viss frekvens, andra sändare använder andra frekvenser så att all kommunikation kan ske samtidigt utan att sändarna stör varandra. Om tusen sändare till täcker en plats med lika stark strålning som den första ökar styrkan »bara« tusen gånger. Medan den första sändaren ökade strålningen en miljon gånger från bakgrundsnivån. För att öka strålningen från en redan hög nivå krävs alltså väldigt många sändare eller så måste man befinna sig nära en. Därför är skillnaden mellan stad och land inte större.
Vill du veta mer om detta ämne? Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hur kan man skydda sig?

  • Undvika att tala långa samtal i mobiltelefon, eller att helt undvika mobiltelefon, speciellt GSM (digitala) telefoner.
  • Undvika att bo nära en mobiltelefonsändare.
  • Inte lägga en påslagen mobiltelefon i barnvagnen som en del föräldrar gör. Om den är påslagen, strålar den periodvis även om man inte pratar i den.
  • Undvika att ha mobiltelefonen alltför nära ögon eller testiklar då dessa är speciellt känsliga för uppvärmning. Även om handsfree används ,bör inte telefonen placeras nära kroppen. Bäst är att placera telefonen på ett bord en meter från kroppen vid telefonering råder professor Yngve Hamnerius på Chalmers Tekniska Högskola.
  • Inte (eller avvakta med att) installera trådlös tele- och datakommunikation på kontor och i bostäder. Fackförbundet SIF (numera UNIONEN /red anm,) rekommenderar försiktighet med att installera trådlösa DECT-telefoner.
  • Vara försiktig med användandet av mobiltelefoner om man tänker skaffa sig egna barn, detta med tanke på eventuella genetiska skador från mikrovågor.
  • Inte låta barn i onödan använda mobiltelefoner. Barn är känsligare, deras huvud är mindre och absorberar därför mer strålning i hjärnanTa ansvar för dina barn, experimentera inte med deras hälsa!
  • Tala med politiker och be dem låta försiktighetsprincipen råda. En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att försiktighetsprincipen skall gälla. Detta är en viktig signal till oss i Sverige!
  • Säg ja till bredband baserat påmiljövänlig fiberoptik men säg nej till bredband baserad på ”smutsig” trådlös kommunikation där mikrovågor helt i onödan vräks ut i luften..

Tänk på att ingen idag kan garantera att mikrovågor är ofarliga!


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hur agerar försäkringsbolag?

Lloyds i London, som höll på att bli ruinerat av asbestskador, har vägrat försäkra mobiltelefontillverkares ansvar, enligt två engelska dagstidningar våren 1999.

När Skandia sålde sitt återförsäkringsbolag 1997, skrev Dagens Industri 23/9 att Skandia ansåg att man nu slipper tre framtida riskområden: ”Elektromagnetiska fält, bröstimplantat och rökning”.

Ett stort skadestånd, som 1999 tilldelades ett par i Dallas (se nedan) som blev granne med en mobiltelefonmast, gör att försäkringsbolagen är oroade.

Det kan vara av intresse att många av de nordiska försäkringsbolagen avskiljt (säkrat?) sina inkomstbringande fond och kapitalförvaltnings enheter från egendomsförsäkringen som i framtiden eventuellt kan få stå för stora utbetalningar, om personer som skadats av mobiltelefoner eller från antenner, blir tilldömda stora skadestånd.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är den ”naturliga” strålningen på jorden lika farlig som strålningen från trådlös teknik?

För att en mobiltelefon ska fungera bekvämt krävs minst en miljon gånger mer intensiv strålning från masten än naturlig bakgrundsstrålning på motsvarande våglängd.

Regelbundet varierande magnetfält som dem från elsystemet finns inte naturligt.

När det gäller kosmisk strålning så har vi på jordytan ett skydd från denna genom jordens atmosfär samt astronomiska avstånd.

Jordens magnetfält är statiskt och fanns redan innan det fanns liv på planeten. Med andra ord har allt liv anpassats till detta från början. Vissa varelser har t ex ett ”magnetsinne” som hjälper till vid orientering. Detsamma kan sägas om andra naturliga strålningskällor, som fanns före livet på planeten och allt levande har således anpassats till dessa – eller dött ut.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/