Här samlar vi vanliga frågor & svar om EHS/elöverkänslighet samt om hur man minskar sin exponering för strålning i vardagen. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Elsanering

Om jag har bytt ut alla lågenergilampor mot glödlampor, kan jag då säga att jag har elsanerat en lokal?

Ja, om det är det enda som behöver göras för att elmiljön ska bli bra. Nej, om det finns mer som behöver göras.
Vill du veta mer om detta ämne? Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Finns det någon definition av ordet elsanering?

Jag har aldrig stött på någon definition och efter lite funderande kom jag fram till att elsanering i första hand är ett relativt begrepp. Man gör något bättre än det var innan, men vi brukar också ställa krav att elöverkänsliga ska uppleva en tydlig förbättring och då är det ett absolut krav. Ett hus byggt före 1960 med elledningarna i järnrör i väggarna kan ha en väl så god elmiljö som ett nybyggt och elsanerat hus men vi säger ändå inte att det gamla huset är elsanerat. Det kan ge en bra elmiljö ändå. För att kunna säga att något är elsanerat krävs alltså någon typ av förändring.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Omfattar begreppet elsanering endast fält i frekvensområdet 50 Hz eller omfattar det även högfrekvent strålning och magnetfält?

Vi har växelström i ledningarna vilket innebär att spänningen växlar mellan att vara positiv och negativ. Strömmen kommer då att först gå åt ena hållet och sedan åt andra när vi börjar förbruka den. Detta upprepas 50 gånger per sekund vilket blir en frekvens på 50 hertz (Hz). Både elektriska och magnetiska fält växlar riktning i takt med spänning och ström i ledningen. TCO-normen för bildskärmar delar upp fälten i två frekvensområden. Låg frekvens mellan fem och 2 000 Hz och hög frekvens mellan 2 000 och 400 000 Hz. Det finns även fält över 400 000 Hz, men TCO valde att göra halt där. Elsanering omfattar både elektriska och magnetiska fält inom båda frekvensområdena. I början på 1990-talet var det lågfrekventa fält omkring 50 Hz, så kallade kraftfrekventa fält, som åtgärdades. Datorer, bildskärmar och TV-apparater var ett specialproblem med sina högfrekventa elektriska och magnetiska fält runt apparaten. Sedan dess har ny teknik i hemmen börjat sprida de högfrekventa fälten även där men de är svåra att minska i efterhand genom elsanering. Åtgärder som fungerar bra för kraftfrekventa fält blir snabbt verkningslösa när frekvensen ökar. De högfrekventa fälten över 2 000 Hz måste minskas vid källan.

Man talar om både strålning och elektriska och magnetiska fält som högfrekventa trots att det är fråga om helt olika frekvensområden. Elektriska och magnetiska fält blir högfrekventa över 2 000 Hz eftersom man jämför med 50 Hz. Elektromagnetisk strålning är elektromagnetiska vågor. När dessa kommer i en takt av minst tre miljoner per sekund, eller tre megahertz (MHz), brukar de betraktas som högfrekvens. Begreppet radiofrekvens används också när man talar om elektromagnetisk strålning som kan användas för trådlös kommunikation. Precis som kraftfrekventa fält ska radiofrekvent strålning ingå i en fullständig elsanering eftersom den kan vara mycket besvärande. Även den radiofrekventa strålningen minskas lättast vid källan om den är åtkomlig. Om elsanering enligt konstens alla regler alltid räcker för den elöverkänslige är en annan fråga. Det går inte att återskapa en helt naturlig miljö.

Som framgår av texten ovan finns det stora risker för missförstånd om man bara säger elsanering. Det bästa är att utgå ifrån att elsanering betyder att fält och strålning ska minska och sedan klargöra vad det är som ska minska. Det finns inte så mycket mer att välja på än kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält från fem Hz upp till 2 000 Hz och högfrekventa dito från 2 000 Hz upp till 400 000 Hz samt radiofrekvent strålning där radio, TV, mobiltelefoni och all annan tråd lös kommunikation ingår.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Skor mot statisk elektricitet

Elektriskt ledande skor används för att minska statisk uppladdning. Statisk elektricitet är ett problem för elektronik och andra industriella processer. Genom att använda skor och golvmaterial som är svagt elektriskt ledande kan man leda bort statisk elektricitet innan den blir stark nog att göra skada. (Det tekniska begreppet för problemet och de lösningar man tar fram för att lösa det kallas för ESD-området, vilket kan sägas vara en del av EMC, elektromagnetisk kompatibilitet).

När vi ”får en stöt” så är det en elektrisk *urladdning* som sker på kort tid, och det är det som vi känner. Vad elektriskt ledande skor gör är att låta urladdningen ske långsamt, inte snabbt.

Elöverkänslighet handlar inte primärt om statisk elektricitet, men att statisk uppladdning kan vara besvärande för elöverkänsliga är klart. Det finns inga indikationer att åtgärder som minskar statisk uppladdning också skulle minska elöverkänslighet generellt, men man slipper obehagliga symptom. För de som hade hudproblem från bildskärmar så var det statiska fältet från bildskärmen ett definitivt problem, och urladdning av skärmen minskade hudproblemen.

Det finns ingen anledning att tro att speciella ESD skor skulle vara av någon större nytta för elöverkänsliga, särskilt inte i hemmamiljö. Det är bara om man ofta får stötar som sådana skor skulle kunna vara av någon som helst nytta. Men det är bättre att se över vilka material man har i kläder främst då strumpor, vad man har på golven, samt om man har för torr luft hemma.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/