Jag har aldrig stött på någon definition och efter lite funderande kom jag fram till att elsanering i första hand är ett relativt begrepp. Man gör något bättre än det var innan, men vi brukar också ställa krav att elöverkänsliga ska uppleva en tydlig förbättring och då är det ett absolut krav. Ett hus byggt före 1960 med elledningarna i järnrör i väggarna kan ha en väl så god elmiljö som ett nybyggt och elsanerat hus men vi säger ändå inte att det gamla huset är elsanerat. Det kan ge en bra elmiljö ändå. För att kunna säga att något är elsanerat krävs alltså någon typ av förändring.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Elsanering