Vanliga våglängder är allt mellan radions långvåg på 1 500 meter ner till mobiltelefonins och de trådlösa nätverkens tolv centimeter. Det finns även trådlösa nätverk som använder fem centimeters våglängd. Vanligaste våglängderna för mobiltelefoni och mobilt bredband är 15 till 30 centimeter.

Om en jordledning är tre meter går det in minst tio våglängder för mobiltelefoni. Det blir lika många vågtoppar där spänningen är högre. Men jordning fungerar bara när båda ändarna av jordledningen har samma spänning utan några vågtoppar där emellan. Jordning fungerar alltså inte när våglängden blir för kort.

Om en antenn är lika lång som mellan pilarna vid A är det en mycket bra antenn. Ändarna hamnar i närheten av en vågdal respektive en vågtopp i den elektromagnetiska vågen. B är den bästa antennen eftersom ändarna bef inner sig mitt i en vågdal respektive vågtopp och skillnaden i spänning mellan de båda ändarna blir maximal. C är exempel på en jordledning som inte fungerar. Jordning går ut på att ledningens båda ändar ska ha samma spänning, men här f inns dessutom flera vågtoppar mellan ändarna. En jordledning får inte vara så lång att den börjar fungera som antenn. Den måste vara mycket, mycket, mycket kortare än avståndet mellan pilarna vid A.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Jordning