Vattenburen golvvärme är ett ganska bra sätt, bättre än elektrisk golvvärme. Har man sedan förut vattenburen värme så är det ett givet val för en tillbyggnad.

Själva konstruktionen utförs alltid med slang idag, så där finns inga frågetecken (om det är metallrör i golvet bör dessa separeras från värmecentral/vattenpump etc. med platsrör så att inte elektriska fält leds ut i rören under golvet).

Fördelningscentralen innehåller ofta elektronik (som nästan alltid är ojordad och går på 230 V), man kan faktiskt helt skippa rumstermostaterna och reglermotorerna och bara reglerera temperaturen ut från pannrummet med en innegivare (eller utegivare). Det innebär att man justerar in ventilerna för varje slinga så att jämn temperaturfördelning uppnås och därefter behöver dessa faktiskt inte ändras. Är det kallt ute krävs högre temp på vattnet från pannan och kan reglerar i en shunt i pannrummet, inte i fördelningen till varje slinga.

En enkel lösning är att man låter montera allt ”standard” och därefter lyfter loss ventilmotorerna och drar ur sladden till reglercentralen i fördelningsskåpet. Då kan man justera in manuellt. Då bör man också se till att koppla ur rumstermostaterna som ofta leder högfrekvent störning från strömförsörjningen (som sitter någon annanstans, i reglercentral eller i pannrum).

En sista detalj är att man ofta använder plåt under golvet om man har bjälklag och trägolv, plåten sprider värmen i sidled. Man kan skippa plåten och lägga slingorna något tätare istället. Det blir inte högre förluster OM man har bra isolerat nedåt. Värmeförluster är sådan värme som hamnar där man inte har behov av det, därmed ordet förlust. En sämre fördelning av värmen ovanpå golvytan är inte en förlust utan bara en bekvämlighetsfaktor.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Uppvärmning