De elektromagnetiska vågorna driver ström från ena änden av antennen till den andra. Effektiviteten hos en antenn är beroende av antennens längd i förhållande till våglängden hos de elektromagnetiska vågor som ska tas emot.

En antenn på en transistorradio är mellan 10 och 20 centimeter när den är inskjuten. Hörs det dåligt drar man ut den så att den blir upp till en meter lång och närmar sig den effektivaste längden på en antenn för att ta emot P3 – en och en halv meter. De elektromagnetiska vågorna som bär P3 är tre meter från vågtopp till vågtopp. En antenn som har ena änden i en vågtopp och den andra i vågdalen mitt emellan vågtopparna är effektivast.

Gör man antennen flera våglängder lång ökar inte effektiviteten, det blir bara fler områden inom vilka ström kan svänga fram och tillbaka.

För en sändarantenn gäller samma regler som för en mottagarantenn. Men, istället för elektromagnetiska vågor som får ström att svänga fram och tillbaka skapar man ström som svänger fram och tillbaka i antennen som då strålar ut elektromagnetiska vågor. Strålning är samma sak som elektromagnetiska vågor.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/