Finns det gränsvärden som bestämmer hur mycket strålning som får avges från elektriska apparater? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65