Ja, inom EU finns gränsvärden för strålning. Alla elektriska apparater ska därför mätas av tillverkaren eller av importören för att se att de inte överskrider normerna för elektromagnetiska störningar. Mätresultaten offentliggörs dock sällan så om man vill veta hur mycket en viss apparat strålar och inte bara att den klarat en viss norm får man själv ordna med en sådan mätning. Att konstruera en bildskärm eller TV som klarar TCO-normen för bildskärmar är frivilligt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Datorskärmar, Hemelektronik, Hushållsapparater