Hur stor skillnad är det på strålningens styrka i staden och på landet? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65