Även elöverkänsliga vill ha det snyggt i köket, men en tråkig, enkel spis med järnplattor ger bäst elmiljö, för den saknar transformator. En spis med glaskeramikhäll har alltid en transformator. Den kan vara av den gamla och mindre elaka typen, men nya spisar har en elektronisk transformator som är en känd problemteknik för elöverkänsliga. Transformatorn ger lågspänning till elektroniken som styr temperaturen i värmezonerna på glaskeramikhällen.
Vad ger problem, el- och magnetfält eller flamskyddsmedel? Dra ur stickkontakten till spisen så den blir strömlös. Kvarstår problemen kan man misstänka flamskyddsmedel.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Hushållsapparater, Spisar