Jag tycker vissa batteridrivna LED-lampor inte känns bra. Kan det vara så? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65