Ja, det kan det. För att strömmen inte ska rusa igenom lysdioden i en LED-lampa och tömma batteriet på några minuter måste den begränsas. Det kan göras på det snälla sättet med ett motstånd som bara släpper fram så mycket ström som behövs för att lysdioden ska lysa med full styrka. Eller på det elaka sättet med korta strömpulser genom lysdioden, så kallad switchteknik.

Vilket sätt som används kan i viss mån avgöras med priset på LED-lampan. Det snälla sättet är billigast. Det elaka sättet kan störa en radio inställd på långvåg eller mellanvåg (LW, MW eller AM) som hålls intill lampan. Testa. Batteridrivna LEDlampor i stavmodell kan ha ett hölje av aluminium som skärmar av störningarna och lampan kan då bli användbar trots att tekniken inuti är elak. Har man otur kan även en LED-lampa med en snäll konstruktion börja dra ström ryckvis när batteriet inte levererar ström i samma takt som lysdioderna förbrukar den. Då ger även den problem. Det är lysdioder som skapar ljus i en LED-lampa.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: LED-lampor