Många användare både i Sverige och utomlands har rapporterat att de upplever problem när de talar i mobiltelefon. På en forskningskonferens i Göteborg 16-17 september 1997, summerade John Simpson de mest vanliga problemen:

  • Minne: ”Tom i huvudet”, ”det står still”, förvirring. Oklarhet, minnesproblem, röda tråden försvinner.
  • Värme: Värmekänsla, brännande känsla, lokal vävnadsdöd/hudutslag
  • Hud: Domningar, krypningar, stickningar, hudutslag, kliande.
  • Ögon: Muskelryckningar (ticks), fladdrande ögonlock, dimsyn, brustna blodkärl (ofta i samband med glasögon), synförlust.
  • Öron: Värk i örat, smärta i innerörat, infektioner, tinnitus.

Källa: Ljusglimten 3 1999.

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa: Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att alla invånare skall få informationsmaterial om möjliga hälsorisker från mobiltelefoner.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Hemelektronik, Mobiltelefoner