Om man jämför med asbestproblemet, så försäkrade våra tillsynsmyndigheter in i det sista att asbest var ofarligt.

Myndigheterna har hittills undvikit att penetrera mikrovågsproblemet genom att begränsa forskning och utredning till lägre frekvenser (under 400 kHz). Därmed har man undvikit att studera mikrovågor.

I ett överklagande (en mobiltelefonmast i Örebro) har en person framfört åsikten, och genom exempel påvisat, att det är Statens Strålskyddsinstitut som konsekvent säger att strålningen är ofarlig men att forskarna säger att man inte vet. Varför denna tvärsäkerhet från en tillsynsmyndighet när forskare är tveksamma?

Enligt den mycket respekterade Microwave News Nov/Dec 1999 är situationen dyster: ”De myndigheter som skall sätta gränsvärden gör mer eller mindre som industrin vill. De som arbetar på dessa myndigheter, är ofta tidigare eller framtida anställda på de företag som de är satta att hålla efter. Dessutom är myndigheterna inte sugna på konfrontationer. Resultatet blir att ingen talar för den vanliga medborgaren”

Det finns alltså goda skäl att vara skeptisk mot myndigheter och att vara försiktig med användandet av mikrovågor. Människan själv är oftast betydligt mer intresserad av att behålla sin hälsa än vad myndigheterna är.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Myndigheter juridik och rättsfall