Radon är en radioaktiv ädelgas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. Den kan även finnas i vissa byggmaterial. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning.

Hälsoeffekterna av radioaktiv/joniserande strålning är i högre grad officiellt erkända av myndigheterna så därför finns det mer information om detta på deras och kommunernas hemsidor. Kontakta din kommun för mer information eller om du t ex vill göra en mätning i din bostad.

 

Posted in: Övrigt