Sänder mobiltelefoner när de är avstängda? Kan man bara stänga av WiFi och Bluetooth? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65