Vanliga glödlampor, halogenlampor och LED-lampor är exempel på lampor som inte använder kvicksilver för att skapa ljus. I lysrör och kompaktlysrör (kallas också lågenergilampor) krävs dock kvicksilver i lysröret för att skapa ljus. Förr kunde det också finnas bly i alla lampor, men genom EU:s RoHS-direktiv är bly förbjudet sedan 1 juli 2006. Före det datumet kunde det finnas bly i den lilla klumpen i botten under gängan på glödlamporna.

Många elöverkänsliga tål inte LED-lampor, sannolikt därför att dessa vanligtvis innehåller en elektronisk transformator. Den elektroniska transformatorn släpper fram och stänger av strömmen till lysdioden i LED-lampan. Proceduren kan upprepas upp till 100 000 gånger per sekund och kallas switchning.

Varje gång strömmen släpps fram eller stängs av skapas en transient, en mycket kort och spetsig våg av högre eller lägre spänning längs elledningarna. Styrkan på magnetfälten vid den elektroniska transformatorn ändras i samma snabba takt. Transienternas hastiga förlopp ger en större elektromagnetisk påverkan på omgivningen än den vanliga växelströmmens mycket långsammare förändringar. Eftersom transienter fortplantas i de elektriska ledningarna försämras elmiljön över stora områden. I det fallet skiljer sig inte LED-lamporna från lågenergilamporna som också innehåller teknik för switchning.

Teoretiskt skulle det vara möjligt att bygga en ”snällare” lampa men det vore inte särskilt praktiskt att bygga en sådan lampa med c:a 50 seriekopplade lysdioder och ett motstånd inklusive en likriktarbrygga som likriktar växelströmmen. Visserligen är lysdioderna dioder som också likriktar strömmen men inte så effektivt samt att man får ett 50 Hz flimmer istället för ett 100 Hz flimmer som med likriktarbrygga.

Elektroniska transformatorer finns inte bara i lampor utan i praktiskt taget alla elektroniska prylar som får sin ström från vägguttaget.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: LED-lampor