Det korta svaret är att det bästa är att minimera användning av mobil. Prata bara om det är nödvändigt och inga långa samtal, särskilt om du är känslig. Använd aldrig mobilen inuti bilar, tåg, hissar eller andra slutna utrymmen. Om du måste använda mobil så är det bästa att öka avståndet till själva mobilen. Sedan kan bara du själv känna av vilken modell som du känner minst besvär av.

SAR (specific absorption rate) är ett mått på absorberad strålning då man håller telefonen mot skallen, men all strålning avtar med ökat avstånd. Alltså är det allra viktigaste faktiskt att få bort telefonen från kroppen! Handsfree (sladd) är det vanligaste sättet, och man kan då hålla telefonen i handen ut från kroppen eller lägga ifrån sig telefonen en liten bit bort. Det finns butiker som har förlängningskablar för handsfree (t ex Kjell & Co) upp till 5 meters längd, använder man flera sådana kan telefonen placeras på betydande avstånd. Även högtalarfunktionen som många telefoner har ger möjlighet att lägga ifrån sig telefonen.

SAR-värde är ett trubbigt värde som inte ger hela sanningen när det gäller hur mycket en mobil kan påverka din hälsa eller ditt välmående. Hur bra mobilen är på att reglera sin effekt beroende på avstånd till basstation (mobilmast) är exempel på en annan faktor som kan avgöra hur stor effekt som avges i genomsnitt vid användning. Detta avslöjas ej av SAR-värdet. Det kan också finnas andra skillnader i hur mobilen sänder ut signalerna som skiljer olika modeller från varandra och som kan spela roll i sammanhanget.

Därmed inte sagt att SAR-värdet inte går att använda som ledtråd, men det ger inte hela sanningen vilket är viktigt att känna till.

När det gäller så kallade smartphones, så kan man inte säga generellt att den skulle vara bättre. Tvärtom finns en risk med smartphones så de ofta har internet/datatrafik påslagen vilket ofta leder till en mycket större mängd signaler som skickas och tas emot, då den ofta kollar efter nya meddelanden, nyheter, väder, m.m. (beroende på vilka ”appar” som finns installerade i telefonen).

Stänger man emellertid av datatrafiken på en smartphone (ikon eller menyval), så minimerar man den strålning som sänds ut till de tillfällen då man skickar sms eller ringer, samt till några enstaka ”handskakningar” som telefonen gör mot basstationen då och då. Detta innebär att telefonen beter sig mer som en ”vanlig” mobiltelefon, som inte har internet.

Förutom mobilens strålning som radiotrafiken innebär så finns även diverse elektronik, inte minst en bildskärm, som kan störa en del på korta avstånd. Det är inte att rekommendera att trycka en bärbar dator mot skallen, men det är exakt det man gör med mobilen. Hur mycket elektroniken i övrigt stör kan variera mycket mellan olika fabrikat och modeller – även om SAR vore exakt lika.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Mobiltelefoner