WiFi på 2,4 GHz eller 5 GHz? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65