Trådlös wifi i Moskvas tunnelbana

Trådlös wifi i Moskvas tunnelbana. Foto: wikicommons.