Forskning, rapporter m.m.

På denna sida samlar vi exempel forskning och rapporter som är relevanta för området EHS/elöverkänslighet. Europaparlamentets resolution 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//SV Bioinitiative – sammanställning och sammanfattning av en stor mängd forskningsrapporter Gå … Fortsätt läsa Forskning, rapporter m.m.