Elöverkänslighet – något som påverkar hela familjen

kr

Skriften producerad av Elöverkänsligas Riksförbund i samarbete med miljöföreningen Vågbrytaren och Föräldranätverket för elöverkänsliga barn. Text: Gunilla Ladberg. Bild & layout: Ylva Svensson. 4 sid.

Den här skriften riktar sig till dig som anhörig och är till stöd för dig och den som blivit elöverkänslig.
Förhoppningsvis kommer den att öka förståelsen för elöverkänslighet och visa på sådant som underlättar tillvaron.

Den som drabbas av elöverkänslighet får ofta finna sig i att livet hastigt eller gradvis förändras på ett genomgripande sätt. Även familjen och andra närstående drabbas indirekt – nära relationer sätts på prov.

Att bli sjuk av modern teknik känns i början helt obegripligt. Man hamnar i en allvarlig kris då man plötsligt är ställd utanför det vanliga livet och gemenskapen. Svårast är när man inte blir tagen på allvar, kanske inte ens av den egna familjen.

Du som har en elöverkänslig i din närhet kan vara till stor hjälp genom att själv skaffa kunskap och visa förståelse.

Kategori:

Beskrivning

Producerad av Elöverkänsligas Riksförbund. Uppdaterad mars 2019. Bilder: Ylva Svensson. Layout: Jan Boljang

Den här skriften riktar sig till dig som anhörig och är till stöd för dig och den som blivit elöverkänslig.
Förhoppningsvis kommer den att öka förståelsen för elöverkänslighet och visa på sådant som underlättar tillvaron.

Den som drabbas av elöverkänslighet får ofta finna sig i att livet hastigt eller gradvis förändras på ett genomgripande sätt. Även familjen och andra närstående drabbas indirekt – nära relationer sätts på prov.

Att bli sjuk av modern teknik känns i början helt obegripligt. Man hamnar i en allvarlig kris då man plötsligt är ställd utanför det vanliga livet och gemenskapen. Svårast är när man inte blir tagen på allvar, kanske inte ens av den egna familjen.

Du som har en elöverkänslig i din närhet kan vara till stor hjälp genom att själv skaffa kunskap och visa förståelse.

Ytterligare information

Vikt 0,014 kg