Denna text utgör integritetspolicy för Elöverkänsligas Riksförbunds webbplats (eloverkanslig.nu).

Elöverkänsligas Riksförbunds policy avseende GDPR

Vi följer GDPR och Datainspektionens regler avseende förbundets hantering av personuppgifter. Vi följer de råd juristerna på vår arbetsgivarorganisation KFO ger. Vi deltar i samarbete med Funktionsrätt Sverige för att förenkla detta arbete. Dokument som beskriver vår behandling av personuppgifter enligt GDPR delges våra medlemmar antingen i förbundets tidning Ljusglimten eller via separata utskick.

Vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Personuppgiftsansvar

Elöverkänsligas Riksförbund är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter inom organisationen. 

Offentlighetsprincipen

Elöverkänsligas Riksförbund är ett handikappförbund och inte en myndighet. Därför finns inget krav på diarieföring. Det innebär att meddelanden som skickas till förbundet normalt inte blir allmänna handlingar.
Vill du vara säker på att viss information hanteras extra försiktigt, skriv tydligt att den är konfidentiell och för vem/vilka inom förbundet den är avsedd.

Medlemskap i Elöverkänsligas Riksförbund

Personuppgifter (t ex namn, födelseår, adress och telefonnummer) som lämnas i samband med att du anmäler dig som medlem i Elöverkänsligas Riksförbund sparas i förbundets medlemsregister så länge som du är medlem.

Kontaktformulär

Den information som du anger och skickar via kontaktformulär på denna hemsida överförs via krypterad länk (SSL). Vi delar inte informationen med tredje part. 

Beställningar av informationsmaterial samt anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser

Medlemskapet är alltid personligt och personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av tidningen Ljusglimten sparas bara så länge du är prenumerant.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial från förbundets beställningstjänst sparas bara så länge som krävs för att beställningen ska kunna expedieras.

I de fall förbundet tar betalt för beställt material sparas fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till kurser, seminarier och dyl. sparas bara så länge som krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter.

I de fall förbundet tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Hemsidan

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn. 

Webbplatsstatistik

Vi använder Google Analytics för att få statistik över besökare på vår webbplats. Informationen som samlas innehåller är av generell natur och avslöjar t ex inte vem du är. Besöksstatistik samlas in i syfte att utforma en webbplats som är till så mycket nytta som möjligt för våra besökare. 

IP-adress

Det webbhotell vi anlitar lagrar automatiskt IP-adressen för alla som besöker vår webbplats. Vi använder denna information endast vid misstanke om brott eller allvarligt missbruk av webbplatsen. 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Kontaktformulär samt Tipsa-formulär

Om du skickar ett meddelande till oss via kontakt-formuläret eller via Tipsa-formuläret så överförs det via säker, krypterad länk till vår e-postbox och meddelandet läses av en eller flera av de personer i Elöverkänsligas Riksförbund som har uppgiften att läsa inkommande e-post (s.k. e-postbehandlare). Vid frågor som inte e-postbehandlaren kan svara på skickas meddelandet ibland vidare till någon annan person i förbundet, t ex till kansliet, någon av våra tekniska experter, riksförbundets styrelse etc. Av säkerhetsskäl sparas teknisk information om meddelandet under 12 månader, så som avsändarens enhetsinformation samt IP-adress.

Ansökan om medlemskap

Om du fyller i och skickar information via formuläret ”Ansökan om medlemskap” så överförs informationen via säker, krypterad länk (SSL) till den eller de i vårt förbund som är ansvariga för medlemsregistret, så att denne kan föra in den nya medlemmen i medlemsregistret. Informationen skickas även till riksförbundets kansli som skickar ut information till den nya medlemmen.   

Bostadsförmedling – sökande

Du som anmäler intresse om att finna bostad via vår bostadsförmedling, accepterar att vi lagrar de uppgifter som du anger vid din intresseanmälan. Vi sparar uppgifterna så länge som du är medlem eller tills det att du ber oss att radera uppgifterna. Du godkänner även att vi delar dina uppgifter med en eller flera av de bostadsförmedlare/fastighetsägare som vi har i vårt register. Du kan när som helst begära ut ett utdrag av samtliga uppgifter som vi har sparade om dig och du kan även när som helst be oss att radera uppgifterna.

Bostadsförmedling – fastighetsägare/förmedlare

Du som anmäler intresse om att förmedla bostad/bostäder via vår bostadsförmedling, accepterar att vi lagrar de uppgifter som du anger vid din intresseanmälan. Vi sparar uppgifterna så länge som du är medlem eller tills det att du ber oss att radera uppgifterna. Du godkänner även att vi delar dina uppgifter med en eller flera av de bostadssökande som vi har i vårt register. Du kan när som helst begära ut ett utdrag av samtliga uppgifter som vi har sparade om dig och/eller ditt företag och du kan även när som helst be oss att radera uppgifterna.

Medlemsannons via hemsidan

Du som skickar in medlemsannons via formuläret på hemsidan accepterar att vi lagrar de uppgifter som du anger i formuläret. Vi sparar uppgifterna i 12 månader eller tills du ber oss att radera uppgifterna. Du godkänner även att vi delar dina uppgifter med redaktionen för Ljusglimten.

Tredje part

Vi delar aldrig eventuella information som du anger på denna webbplats med tredje part.