LG-2013-3

Vår medlemstidning heter ”Elöverkänsligas tidning Ljusglimten” och utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är ca 5 000 exemplar.

Utgivning
nr 1: mars
nr 2: juni
nr 3: sept/okt
nr 4: december

Artiklar, insändare, annonsunderlag med mera insändes till:

Ljusglimten
Elöverkänsligas Riksförbund
Blåsutvägen 53
121 36 Johanneshov
epost-ljusglimten

Redaktion:
Redaktör, Andreas Johansson
Ansv. utgivare: Arni Ingvarsson

All text och bild i Ljusglimten är © Elöverkänsligas Riksförbund.