Yttrande över remissen: ”Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har lämnat synpunkter på remissen om förutsättningar för sjukskrivning. Vi betonar vikten av att inkludera representanter från funktionsrättsrörelsen i utformningen av det nya arbetssättet. Vi stöder stärkt läkarroll…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)”

Yttrande över remissen: ”Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har lämnat synpunkter på remissen om statlig E-legitimation. Vi betonar behovet av åtgärder för att minska det digitala utanförskapet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår alternativa…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)”

Yttrande över remissen: Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål”

  • Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund anser att Boverkets förslag kommer att försämra situationen avseende bostäder som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning utan anpassning. Lämpliga bostäder kan ju åstadkommas genom en…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål”