Yttrande över remissen: Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål”

  • Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund anser att Boverkets förslag kommer att försämra situationen avseende bostäder som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning utan anpassning. Lämpliga bostäder kan ju åstadkommas genom en…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål”

Yttrande över remissen: ”Remiss av Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund uttrycker oro över Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027. Vi hävdar att införandet av digital teknik i skolan, enligt forskning från PISA-rapporten 2012, har lett till…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Remiss av Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027”

Yttrande över remissen: ”Remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund ställer sig överlag positiva till förslagen om listningstjänst för vårdval. Vi betonar vikten av att alla kommuninvånare, särskilt de som inte har tillgång till internet eller e-legitimation, får…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt”